Kurs fotografije sarajevo. 30. Godina Mature - 2. Gimnazija Sarajevo (Skola)